Tag Archives: mayfly temperature fartlek

fartlek vs. MayFly

målet för dagen / Ziel : have fun ! Om glädjen att flyga. Om fruktan för att febern ska komma tillbaka. Om medryckande musik. Och fartlek. Über den MaiKäfer. Über temoräre Temperatur. Über fetzige Musik. Über fartlek. Så blev jag … Continue reading

Posted in health, running | Tagged | Leave a comment